Natuurlijk beheer

Veel beheerders van de openbare ruimte willen graag hun groen op natuurlijke, of ecologische wijze beheren. Men wil het groen op natuurlijke wijze laten ontwikkelen, maar wel zorgen dat de boel niet uit de hand loopt.

De vraag is wel : ‘Hoe doe ik dat?’

Al jaren is daarom een commissie van de vereniging Stadswerk bezig met de ontwikkeling van een werkpakket voor ecologisch onderhoud. Inmiddels is een groot aantal maatregelen uitgewerkt en ook in de praktijk getest. Daarom is het nu tijd om aan dit maatregelpakket grotere bekendheid te geven en de verspreiding van de ontwikkelde kennis krachtig aan te pakken, onder de naam Natuurlijk Beheer (NB).

Standaarden en kennis van maatregelen voor natuurlijk beheer is belangrijk voor zowel opdrachtgevers als voor aannemers. Alleen dan kan je goede bestekken maken, inschrijven op deze bestekken, en goed uitvoeren en directie voeren. Doelgroepen voor Natuurlijk Beheer zijn dan ook :

 • Opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies, recreatieschappen etc.
 • Aannemers in deze sector
 • Adviesbureaus, directievoerders en vergelijkbare dienstverleners

De doelen die Stadswerk nastreeft met het verspreiden van Natuurlijk Beheer zijn de volgende :

 • Verspreiding van de opgebouwde kennis. Daarvoor moet Natuurlijk Beheer zo makkelijk mogelijk voor geïnteresseerden bereikbaar zijn en in een zo bruikbaar mogelijke vorm aangeboden worden.
 • Toetsing, verbetering en uitbreiding van de opgebouwde kennis. Daarvoor moet het voor gebruikers mogelijk zijn om opgedane ervaringen onderling en met de beheerder van de kengetallen te delen. Het Natuurlijk Beheer maatregelpakket is geen onveranderlijke standaard, maar groeit mee met de opgedane ervaring en het groeiend inzicht van de beheerdersgroep zelf.
 • Continuïteit van de beschikbaarheid van Natuurlijk Beheer waarborgen. Dat vraagt om een goede bedrijfsmatige opzet en om een goede, blijvende meerwaarde van gebruik van het op te zetten systeem voor gebruikers.

Natuurlijk Beheer is daarom een internetplatform. Als u zich daarop abonneert dan krijgt u toegang tot het maatregelpakket. U kunt:

 • Alle werkmethoden en normen bekijken en gebruiken in uw eigen beheersysteem.
 • Rapporten maken over deze maatregelen
 • Calculaties maken op basis van NB-maatregelen
 • De basis leggen van bestekken op basis van NB-maatregelen
 • Via de e-mail functie sparren met de beheerders van NB over normen en werkmethoden
 • Discussiëren over NB met collega-beheerders in de nieuwsgroep.

Daarmee wordt NB en de bijbehorende nieuwsgroep het ontmoetingspunt voor iedereen die bezig is met natuurlijk beheer in Nederland en zal zo bijdragen aan verspreiding en succes van meer natuurlijk beheer van het groen.

Uw organisatie kan lid worden van NB tegen zeer redelijke abonnementskosten, die zijn enkel bedoeld om de onkosten van Stadswerk en GB te vergoeden. Het lidmaatschap kost eenmalig € 750,– en het abonnement kost € 200,– per jaar. Dit stelt u voor geringe kosten in staat om natuurlijk beheer in uw beheergebied werkelijk en verantwoord uit te kunnen voeren.